Az Anloma Kft. növekedését segítő átfogó technológiai modernizáció

Kedvezményezett:
Anloma Kft.

Elnyert támogatás:
58.219.931 Ft

Tervezett befejezés:
2022.09.30.

A tervek szerint 2022-ben megvalósuló fejlesztéssel a vállalkozás eszközparkjának modernizációja valósul meg,
amely a hatékonyabb működést teszi lehetővé a vállalkozói rétegben. A projekt keretében az Anloma Kft.
munkaeszközeinek modernizálásával, a zsalurendszerek bővítésével és praktikusabbá tételével célozza meg a
gyorsabb és hatékony munkavégzést. Ennek eredményeképp a kapacitás növekedése és a szolgáltatási kör bővülése
várható költséghatékonyabb működés mellett.

A megvalósítandó fejlesztések között szerepel tanácsadás és képzés igénybevétele, amelyek a munkaerő
továbbképzésével növelik a munkaszervezés hatékonyságát, ezzel segítve a megbízások teljesítésének gyorsaságát
és minőségét.

Technológiai fejlesztések között szerepel a megújuló energia hasznosítása hőszivattyú formájában, amely a
használati és fűtési melegvíz előállításának folyamatát váltja ki fentarthatóbb energiaforrással.
A projekt eredményeképpen az Anloma Kft. előkészítési és építkezési munkafolyamatok hatékonyságának
növekedése fog bekövetkezni, emellett a környezeti terhelés csökken a megújuló energia hasznosítása révén, amely
fejlesztések hozzájárulnak a település megtartóképességéhez és fejlődéséhez, valamint a vállalkozás
versenyképességének növeléséhez.